گواهی

شرکت سپیدان عصاره جنوب .

تولید و صادرکننده محصولات شیرین بیان : پودر شیرین بیان – عصاره شیرین بیان – مایع شیرین بیان – خمیر شیرین بیان – گرانول شیرین بیان – ناگت شیرین بیان  و دیگر محصولات تخصصی شیرین بیان

ما بهترین کیفیت محصولات شیرین بیان را طبق سفارش شما آماده میکنیم.

ISO 9001 – ISO 22000 – ISO 14001 – ISO 10668 – HACCP – GMP – CE – HALAL

Licorice_Iso9001_IranLicorice

ISO 9001

Licorice_Iso22000_IranLicorice

ISO 22000

Licorice_Iso14001_IranLicorice

ISO 14001

Licorice_Iso10668_IranLicorice

ISO 10668

Licorice_HACCP_IranLicorice

HACCP

Licorice_CE_IranLicorice

CE

Halal Certification Certificate Licorice Halal Liquorice Powder Blocks Granules Liquid Products halal

HALAL

Licorice_GMP_IranLicorice

GMP

Licorice_Ahmad_Shokripour_IranLicorice

Ahmad Shokripour

Licorice_Meysam_Shokripour_IranLicorice

Meysam Shokripour