مصاحبه با مدیرعامل کارخانه سپیدان عصاره جنوب

مصاحبه با مدیرعامل کارخانه سپیدان عصاره جنوب

مصاحبه با مدیرعامل کارخانه سپیدان عصاره جنوب گیاه شیرین بیان یک گیاه قدیمی است که نیاکان ما از گذشته برای درمان مشکلات مختلف از آن استفاده میکردند. در نقاط مختلف ایران نام های محلی مختلفی دارد مانند ریشه مهک و به عصاره آن هم قره مهک میگویند. FollowFollowFollowFollow...
واحد نمونه صنعت و معدن استان فارس

واحد نمونه صنعت و معدن استان فارس

شرکت سپیدان عصاره جنوبواحد نمونه صنعت و معدن استان فارس در بیست وپنجمین بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت استان فارس، شرکت سپیدان عصاره جنوب بعنوان واحد صنعتی و تجاری برتر انتخاب شد و جوایزی اهدا شد. FollowFollowFollowFollow بیست و پنحمین سالروز بزرگداشت صنعت، معدن...