عوارض مصرف زیاد شیرین بیان

عوارض مصرف زیاد شیرین بیان

عوارض مصرف زیاد شیرین بیان از عوارض مصرف زیاد شیرین بیان می توان به کاهش سطح پتاسیم در بدن و افزایش فشار خون، تغییر ریتم ضربان قلب و خستگی در عضلات و ماهیچه ها اشاره کرد. FollowFollowFollowFollow پیش زمینه شیرین بیان در مناطق مختلفی از قبیل آفریقا، خاورمیانه و اروپا...