واحد نمونه صنعت و معدن استان فارس

واحد نمونه صنعت و معدن استان فارس

شرکت سپیدان عصاره جنوبواحد نمونه صنعت و معدن استان فارس در بیست وپنجمین بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت استان فارس، شرکت سپیدان عصاره جنوب بعنوان واحد صنعتی و تجاری برتر انتخاب شد و جوایزی اهدا شد. FollowFollowFollowFollow بیست و پنحمین سالروز بزرگداشت صنعت، معدن...