پودر شیرین بیان

پودر شیرین بیان

پودر شیرین بیان برای تولید پودر شیرین بیان، در ابتدا مرغوب ترین ریشه های گیاه شیرین بیان از ایران یا از شعبه دیگر شرکت در خاک جمهوری آذربایجان انتخاب و وارد میگردد. بعد از شستشو، خشک و سپس آسیاب در انتها با آب معدنی با غنای 17ppm ، عملیات عصاره گیری انجام میپذیرد....
محصولات

محصولات

Iran Licorice تمامی محصولات شیرین بیان محصولات خمیر عصاره شیرین بیان شکل آن حالت عصاره نیمه مایع است و استفاده گسترده ای در داروسازی و سایر صنایع دارد. مشاهده محصول پودر ریشه شیرین بیان پودر طبیعی ریشه شیرین بیان اغلب بصورت نوشیدنی همچون چای مصرف می گردد. مشاهده محصول...
صفحه اصلی

صفحه اصلی

سپیدان عصاره جنوب  محصولات عصاره شیرین بیان شرکت ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآورده های شیرین بیان در آسیا و اروپا می باشد. مشاهده تمامی محصولات  خمیر عصاره شیرین بیان شکل آن بصورت نیمه مایع یا خمیر می باشد و استفاده گسترده ای در داروسازی و سایر صنایع دارد. بیشتر...