فواید ریشه ی شیرین بیان

فواید ریشه ی شیرین بیان

فواید ریشه شیرین بیان شیرین بیان گیاهی با قدمتی طولانی است که از زمان های قدیم استفاده می شده است. قدمت استفاده از این گیاه به دوران باستان می رسد کما اینکه در مصر باستان در نوشیدنی هایی که به فرعون داده می شد، به عنوان شکر یا شیرین کننده و یا بعنوان دارو به کار می...