DGL شیرین بیان

DGL شیرین بیان

DGL شیرین بیان برای تولید محصول DGL شیرین بیان ، در ابتدا مرغوبترین ریشه های گیاه شیرین بیان از ایران یا از شعبه دیگر کارخانه  در خاک جمهوری آذربایجان انتخاب وسپس وارد می شوند. بعد ازشستشو و خشک کردن، ریشه ها آسیاب و بعد وارد چرخه تولید میگردند: در قسمت عصاره گیری به...
محصولات

محصولات

Iran Licorice تمامی محصولات شیرین بیان محصولات خمیر عصاره شیرین بیان شکل آن حالت عصاره نیمه مایع است و استفاده گسترده ای در داروسازی و سایر صنایع دارد. مشاهده محصول پودر ریشه شیرین بیان پودر طبیعی ریشه شیرین بیان اغلب بصورت نوشیدنی همچون چای مصرف می گردد. مشاهده محصول...
صفحه اصلی

صفحه اصلی

سپیدان عصاره جنوب  محصولات عصاره شیرین بیان شرکت ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآورده های شیرین بیان در آسیا و اروپا می باشد. مشاهده تمامی محصولات  خمیر عصاره شیرین بیان شکل آن بصورت نیمه مایع یا خمیر می باشد و استفاده گسترده ای در داروسازی و سایر صنایع دارد. بیشتر...